Bảng chi tiết gỗ ghép & thanh bào làm giường ngủ

Chi tiết cụm giường trên :
 • Chân giường dưới            : 70x70x705mm      - Gỗ ghép cao su, Tràm
 • Ván tựa lưng đầu giường : 15x550x1095mm           -nt-
 • Hông giường                     : 22x145x1970mm          -nt-
 • Thanh đỡ                           : 30x30x430mm              -nt-
 • Thanh đỡ                           : 30x30x460mm              -nt-
 • Thanh đỡ giữa                   : 30x45x1100mm            -nt-
 • Bọ                                      : 30x30x100mm              -nt-
 • Nan                                    : 18x25x270mm              -nt-
 • Chân lan can                      : 60x60x510mm              -nt-
 • Đầu hông lan can trong      : 22x60x1455mm            -nt-
 • Đầu hông lan can ngoài     : 22x60x1970mm            -nt-
 • Đầu giường tên                  : 24x46x965mm              -nt-
 • Đầu hông lan can trong      : 22x60x1455mm            -nt-
Chi tiết cụm giường dưới :
 • Chân                  : 70x70x1000mm
 • Hông                  : 22x145x1970mm
 • Thanh đỡ           : 30x30x430mm
 • Thanh đỡ           : 30x30x460mm
 • Thanh đỡ giữa   : 30x30x1100mm
 • Bọ                      : 30x30x100mm
 • Đầu                    : 25x130x965mm
 • Ván đầu giường : 15x70x1000mm
 • Ốp                      : 9x490x915mm
 • Vai đầu giường  : 20x160x1095mm

Bạn nhận thi công lắp đặt giường gỗ phòng ngủ chung cư, khách sạn cần đơn vị gia công ghép các chi tiết làm giường gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ sồi, gỗ óc chó ?

Comments