Bảng giá gỗ tự nhiên ốp Lamri

BẢNG GIÁ ỐP LAMRI
GỖ TỰ NHIÊN CHIU LIU

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Chiu liu  15 90 900 1,090,000
2 Ván sàn Chiu liu  15 90 750 1,060,000
3 Ván sàn Chiu liu  15 90 600 970,000
4 Ván sàn Chiu liu  15 90 450 890,000

 

BẢNG GIÁ ỐP LAMRI
GỖ TỰ NHIÊN GIÁNG HƯƠNG

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn gỗ Hương 15 90 900 / 1200 1,600,000
2 Ván sàn gỗ Hương 15 90 750 1,550,000
3 Ván sàn gỗ Hương 15 90 600 1,480,000
4 Ván sàn gỗ Hương 15 90 450 1,400,000

 

BẢNG GIÁ ỐP LAMRI
GỖ TỰ NHIÊN GỖ ĐỎ

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 900 1.650.000
2 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 750 1.600.000
3 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 600 1.550.000
4 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 450 1.500.000

 

BẢNG GIÁ ỐP LAMRI GỖ TỰ NHIÊN CĂM XE

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Căm xe  15 90 900 950.000
2 Ván sàn Căm xe  15 90 750 920.000
3 Ván sàn Căm xe  15 90 600 900.000
4 Ván sàn Căm xe  15 90 450 870.000

 

BẢNG GIÁ ỐP LAMRI
GỖ TỰ NHIÊN CÀ CHÍT

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Cà chít 15 90 900 /1200 730,000
2 Ván sàn Cà chít 15 90 750 700,000
3 Ván sàn Cà chít 15 90 600 670,000
4 Ván sàn Cà chít 15 90 450 640,000

BẢNG GIÁ ỐP LAMRI

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Sồi 15 90 900 820,000
2 Ván sàn Sồi 15 90 750 790,000
3 Ván sàn Sồi 15 90 600 760,000
4 Ván sàn Sồi 15 90 450 710,000Phụ kiện ốp lamri   

STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1  Len tường nhựa chịu nước (phào)   14 95 3000 49.000
2  Len tường phủ Laminated (phào)   13 79 2500 39.000
3  Len tường nhựa SmartFloor (phào)   13 76 2500 29.000
4  Nẹp nhôm 13/16 35 2700 79.000
5  Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V (chỉ viền)   8/12 30 2700 29.000
6 Xốp trắng 2     5.000
7 Xốp bạc 2     12.000
8 Xốp bạc 3     15.000
Comments