Công ty đồ gỗ đặt hàng Vạt giường làm bằng gỗ ghép thanh (gửi qua email)

Hi Anh,
Hiện tại công ty mẹ của cty sản xuất giường gỗ xuất khẩu size Single, King Single (King Úc, King NZ), Double, Queen tại Việt Nam có nhu cầu chuyển đơn hàng vạt giường từ Trung Quốc sang Việt Nam nên em cần mua hàng theo quy cách và tiêu chuẩn bên dưới. Vạt giường cắt theo quy cách, đã chà nhám, đẹp. Keo E3. Giao hàng trong KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương. Anh báo giá cạnh tranh giùm em nhé. Cảm ơn Anh.  
Danh sách vạt giường gỗ ghép cao su, Keo E3 (Glue E3), số lượng 26.000 - 52,000 thanh mỗi loại :
  • Single 920 x 54 x 9
  • King Single 1080 x 53 x 9
  • Double 688 x 54 x 9.5
  • Queen 768 x 54 x 9.5
  • King Úc 1840 x 68 x 15
  • King NZ 1700 x 68 x 15
  • Queen 1540 x 68 x 15
  • Double 1400 x 68 x 15
  • King single 1090 x 68 x 15
  • Single 940 x 68 x 15
Nhân viên mua vạt giương gỗ | Purchasing Officer
Cty sản xuất giường gỗ xuất khẩu
Nam Tan Uyen Industrial Park, Khanh Binh Ward, Tan Uyen District, Binh Duong Province.
Phone:
Mobile:
Email :
Comments