Chân bàn gỗ nguyên khối và chân bàn gỗ ghép

Chân bàn gỗ là bộ phận dùng nâng đỡ mặt bàn gỗ, đồng thời có tác dụng trang trí cho chiếc bàn gỗ, đối với những chiếc bàn gỗ có kích thước nhỏ, nhà sản xuất có thể sử dụng thanh gỗ nguyên khối để chế tạo. Đối những loại bàn có kích thước lớn và cấu tạo khối hộp nhà sản xuất cần sử dụng nguyên liệu gỗ ghép và gia công các khâu sản xuất kế tiếp để sản xuất chi tiết chân bàn gỗ.
Chân bàn gỗ nguyên khối
Chân bàn tiện tròn nguyên khối bằng gỗ cao su

Chân bàn gỗ ghép
Chân bàn gỗ ghép
Comments