Du mục kỹ thuật số ( Digital Nomad Lifestyle ), cánh chim du ca tự do trong thế giới @

Dân du mục thuật ngữ chỉ những người có lối sống di cư, di chuyển liên tục từ địa điểm này đến địa điểm khác điển hình là những du mục trên thảo nguyên bao la ở mông cổ… lối sống yêu thích tự do, những người lang bạt kỳ hồ, du ca khắp thế giới đã có cách đây hơn 2000 năm.
Và ngày nay trong thế giới hiện đại trở thành cư dân những người du mục kỹ thuật số trong thế giới @  là xu hướng của nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ, yêu thích khám phá đó đây...

Du mục kỹ thuật số ( Digital Nomad Lifestyle ) là ai ?

So với những Freelancer làm việc tự do nhận hoàn thành dự án trong thời gian ngắn và không ổn định, cư dân có lối sống Du mục kỹ thuật số ( Digital Nomad Lifestyle ), cũng là những người theo trường phái chọn làm việc tự do, không thích làm việc gò bó trong văn phòng, nhưng khác với freelancer họ chọn cho mình công việc mang tính ổn định cao, những tín đồ xê dịch trên phạm vi rộng của nhiều vùng lãnh thổ khác nhau.

Để trở thành du mục kỹ thuật số đủ sức tham gia suốt cuộc hành trình, tung cánh chim du ca tự do trong thế giới @, ngoài nền tảng kiến thức, chuyên môn, tiền bạc bạn cần trang bị tốt về kỹ năng sống mới có thể thích nghi nhanh với nhiều môi trường sống khác nhau

Cuộc cách mạng 4.0 sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số & internet phát triển đã tạo ra hàng ngàn công việc trên môi trường trực tuyến.

Những du mục kỹ thuật số phù hợp với nhiều bạn là dân IT, lập trình web, lập trình phần mềm, copywriter, và những người kinh doanh online….

Seomar đã chuẩn bị hành trang để trở thành một du mục kỹ thuật số kiếm tiền Online bằng cách xây dựng hệ thống website dựa vào Internet phát triển nguồn thu nhập cho bản thân ( bao gồm cả thu nhập chủ động và thu nhập thụ động ).

Còn Bạn đã sẵn sàng tham gia vào thế giới du ca thời đại 4.0 ?

Comments