Hợp tác giữa xưởng cưa xẻ, xưởng sấy gỗ, xưởng sx gỗ ghép, công ty sx đồ gỗ & nhà phân phối, mô hình liên kết sx theo chuỗi hiệu quả,...

Trong năm 2020 , cụm từ đứt gãy chuỗi cung cầu được nhiều người kinh doanh nhắc tới và góp phần tạo ra điều này chính là con virut bé nhỏ có tên corona hay còn gọi là covid gây nên cơn đại dịch chấn động thế giới.
Mô hình hợp tác liên doanh, liên kết giữa nhiều công ty, xưởng mộc giúp kết nối và tạo dựng chuỗi cung cầu mới đang dần được hình thành, hình thành tái cấu trúc lại nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.
Hợp tác giữa xưởng cưa xẻ, xưởng sấy gỗ, xưởng sx gỗ ghép, công ty sx đồ gỗ & nhà phân phối theo mô hình liên kết sx theo chuỗi là gì ?
Trong lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ để sản xuất ra sản phẩm gỗ hoàn thiện đưa ra thị trường. Sản phẩm mộc cần trải qua nhiều quy trình và công đoạn có sự đóng góp sức của nhiều công ty gia công theo từng công đoạn có tính chuyên môn hoá cao.
Sự thay đổi chuỗi cung ứng kéo theo việc tìm kiếm và thiết lập lại chuỗi cung cầu.
Việc gia tăng số lượng đơn hàng ổn định và dài hạn, kéo theo xu hướng nhà sản xuất đồ gỗ có nhu cầu cần tìm nguồn cung ứng gỗ nguyên liệu ổn định Góp phần hình thành, kéo gần mối quan hệ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giữa xưởng cưa xẻ, xưởng sấy gỗ, xưởng sx gỗ ghép, công ty sx đồ gỗ & nhà phân phối.
Mục tiêu của mối quan hệ hợp tác này nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia nhờ việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giúp các bên ổn định đầu ra, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, phát triển bền vững, phát huy sở trường và thế mạnh của các bên tham gia.
Comments