Chống mùi hôi nhà vệ sinh. Ngăn mùi đường thoát nước, Silicone chống trào ngược, chống mùi hôi.

Comments