Mẫu giới thiệu khóa đào tạo kỹ năng quản trị hành chính văn phòng & quản lý sản xuất

Trân trọng kính gửi: Ban lãnh đạo Quý đơn vị
Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong thời gian sau đại dịch, xin trân trọng giới thiệu  đến Quý đơn vị các khóa tập huấn:
1. Quản lý sản xuất toàn diện
- Thời gian, địa điểm:
    + Tại TP Hà Nội: Ngày 8, 9, 10/10/2020
    + Tại TP Hồ Chí Minh: Ngày 8, 9, 10/10/2020
- Nội dung chính chương trình:
1. Quản lý sản xuất
2. Quản lý năng suất
3. Quản lý chất lượng
4. Hướng dẫn, phân công và ủy thác
5. Quản lý dự trữ tồn kho và chi phí QLSX
6. Cải tiến bằng Kaizen
7. Quản lý rủi ro trong SX
- Học phí tham dự: 3.200.000 VND/ hv;  Học phí ưu đãi: 2.800.000 VND/ hv (Học phí trên đã bao gồm hóa đơn, VPP, tài liệu, teabreck giữa giờ) (Đơn vị đăng ký từ 3 cán bộ trở lên hoặc đăng ký trước 10 ngày sẽ được hưởng ưu đãi học phí)
2. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng, thư ký, trợ lý lãnh đạo chuyên nghiệp
- Thời gian, địa điểm:
    + Tại TP Hà Nội: Ngày 26, 27, 28/09/2020
    + Tại TP Hồ Chí Minh: Ngày 26, 27, 28/09/2020
- Nội dung chính chương trình:
1. Tổng quan công tác HCVP và nghiệp vụ thư ký, trợ lý lãnh đạo
2. Kỹ năng soạn thảo, kiểm tra và xử lý văn bản, quản lý văn bản
3. Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và tham mưu cho lãnh đạo
4. Nghi thức lễ tân, giao tiếp chuyên nghiệp
- Học phí tham dự: 2.500.000 VND/ hv;  Học phí ưu đãi: 2.300.000 VND/ hv (Học phí trên đã bao gồm hóa đơn, VPP, tài liệu, teabreck giữa giờ) (Đơn vị đăng ký từ 3 cán bộ trở lên hoặc đăng ký trước 10 ngày sẽ được hưởng ưu đãi học phí)
Mọi thông tin chi tiết về nội dung, thủ tục đăng ký xin liên hệ BTC: Mr. Tổ Chức Khóa Học Đào Tạo Kỹ Năng quản Trị Hành Chính Văn Phòng
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến mail.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập link....
Comments