Viết quảng cáo bằng Wordpress

Với mục đích phục vụ việc viết bài quảng cáo PR và seo nội dung trên Wordpress chúng ta chỉ cần tìm hiểu những vấn đề cơn bản sau :

Mục Trang : Thêm trang tĩnh

Mục Bài viết : Thêm sửa đổi, xem bài viết

Mục Đa phương tiện : Thư viện hình ảnh

Cách thay đổi template (giao diện) cho wordpress
Giao diện (Thay đổi giao diện có sẵn cập nhật và tải file mua ngoài)

Tùy chỉnh
Widget
Menu
Header
Nền
Sửa

- Cài đặt thiết lập chung cho wordpress :
* Thiết lập giao diện
* Cài đặt chung cho Wordpress

- Cài đặt tổng quan

Viết
Đọc
Thảo luận
Đa phương tiện
Cài đặt đường dẫn tĩnh
Insert Headers and Footers (Plugin cài thêm)
Series Options (Plugin cài thêm)
.....

- Cài đặt và sử dụng cài đặt các Tiện ích (widget) plugin dành cho wordpress :

Chỉ áp dụng với website cài đặt soure Wordpress lên host và tên miền riêng và website có trả phí đối với trên trang wordpress.com

Plugin [Gói mở rộng]

* Yoast Seo : Hỗ Trợ dân làm Seo
* Advanced TinyMCE : Khung soạn thảo nội dung mở rộng thêm nhiều chức năng cho wordpress
* Google XML Sitemaps :
* AdRotate : Chèn quảng cáo miễn phí
* Pretty Link Lite : Rút gọn link dành cho Wordpress
* Insert header and footer : Cho phép chèn code vào Header và footer cho wordpress
* Organize Series : Sắp xếp bài viết theo Series
* SEO Redirection :
* WooCommerce
* WooCommerce Cloud Zoom Image Plugin
* WooCommerce Shortcodes
* WP-PageNavi
* YITH WooCommerce Wishlist
* WP125
* Yoast Breadcrumbs
* Akismet Anti-Spam
* Breadcrumb NavXT
* CMB2
* Contact Form 7
* Easy Google Fonts
* HTML Page Sitemap
* Kirki Toolkit
* PS Auto Sitemap
Comments