Triết lý & cuộc đời đôi dép thời trang làm đẹp cho đời, sinh ra để rồi biến mất.


Comments